Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid precies? Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven.
Er worden verschillende definities gebruikt. Het meest bekend is het criterium dat er sprake moet zijn van een IQ hoger dan 130, ofwel behorend tot de hoogste 2% van de bevolking.
Naar mijn mening is het hanteren van uitsluitend een IQ-score voor het definiëren van hoogbegaafdheid te beperkend, en in sommige gevallen zelfs onjuist vanwege een onbetrouwbare meting.
Bij HB-trainingen werken we veel met het Delphimodel hoogbegaafdheid, zoals beschreven door Maud van Thiel in “Hoogbegaafd. Dat zie je zó!”.
Plaatje Delphimodel invoegen.
In woorden:
“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

In dit model is naast een hoge intelligentie, sprake van hoogsensitief waarnemen en intens voelen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat hoogbegaafdheid in de meeste gevallen samengaat met hoogsensitiviteit.
Inmiddels hebben we bij HB-trainingen al zo’n 6 jaar ervaring opgedaan met het werken met het Delphimodel hoogbegaafdheid, en we merken dat vrijwel alle hoogbegaafde cliënten zich goed herkennen in het model. Het blijkt goed bruikbaar als middel om jezelf te leren kennen. En dat is naar mijn idee het enige doel van het gebruik van de term hoogbegaafdheid:
Leer jezelf kennen in relatie tot je omgeving, en ga ervaren dat je mag zijn wie je bent.
Wil je meer kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen, kijk dan eens bij de links.
Ben je werkgever en wil je weten hoe je hoogbegaafde medewerkers kunt herkennen en het best kunt begeleiden? Download de brochure over hoogbegaafde medewerkers en de signaleringslijst hoogbegaafdheid.