De signaleringslijst hoogbegaafdheid is opgesteld als snelle checklist. Je kunt de checklist gebruiken voor jezelf of als werkgever voor werknemers.

Signaleringslijst hoogbegaafdheid voor volwassenen

Meest herkenbaar:

 • Hoge intelligentie.*
 • Denkt snel.
 • Draagt (ongevraagd) vernieuwende ideeën aan.
 • Kan kijken met helicopterview.
 • Wil weten waarom iets moet gebeuren.
 • Stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving.
 • Kiest vaak voor alleen werken in plaats van samen.
 • Is geneigd stappen over te slaan.
 • Kan eigenwijs zijn.
 • Heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Niet altijd herkenbaar

(b.v. vanwege niet-passende werkplek):

 • Heeft een grote gedrevenheid.
 • Is nieuwsgierig.
 • Is creatief, vaak in de vorm van een creatief oplossend denkvermogen.
 • Heeft behoefte aan nieuwe uitdagingen.

Niet bij iedereen herkenbaar:

 • Lijkt soms chaotisch of snel afgeleid.
 • Vertoont uitstelgedrag.
 • Is gevoelig voor sfeer, kan diep geraakt worden.

*) Indien de intelligentie is gemeten spreken we meestal van een IQ-score boven 130. In de praktijk blijkt echter niet bij elke hoogbegaafde het IQ goed meetbaar. Daarom is bij HB-trainingen een IQ-score geen vaststaand criterium voor de omschrijving van hoogbegaafdheid.

Je hoogbegaafdheid verkennen

Wil je meer ontdekken over jezelf en hoogbegaafdheid? Kijk dan ook eens bij onze online training over hoogbegaafdheid, ‘The First Step’. Deze training bestaat uit een online training en een workshop, maar je kunt ook alleen de online training volgen.

Hoogbegaafde werknemer?

Heb je een hoogbegaafde werknemer en vinden jullie allebei dat er meer te bereiken is (zowel op inzetbaarheid op inhoud als op samenwerking, energiebalans en duurzame inzetbaarheid in het werk), dan bieden wij een combinatie van The First Step – onlinetraining hoogbegaafdheid en live workshop met een persoonlijke kerntalentenanalyse.
Een kerntalentenanalyse is volgens Mensa (Vereniging Hoogbegaafden) het enige instrument dat geschikt is om de complexe persoonlijkheid van hoogbegaafden in kaart te brengen.

naar informatie hoogbegaafdheid

Artikelen

Hoe denken hoogbegaafden?

Het denken van hoogbegaafden gaat anders dan bij de meeste mensen. Wij gebruiken ook wel de term snelle intuïtieve denker bij hoogbegaafdheid. Daarmee geven we aan dat het denken snel gaat en dat er veel wordt geassocieerd en vaak verbanden worden gelegd op bewust én...

Als je anders bent

Over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij hoogbegaafden Een paar jaar geleden schreef ik het gedicht ‘als je anders bent’. Ik heb nooit gedichten geschreven, maar dit vloeide zomaar uit mijn pen. En het voelt nog steeds als kloppend. Want ‘anders zijn’ is een essentieel...