HB-cirkel

De HB-cirkel van ontwikkeling is een nieuw model voor hoogbegaafdheid, ontwikkeld door Arja Roozemond en Marga Spaanjaars.

In dit model is ruimte voor de de verschillende invloeden op de ontwikkeling van hoogbegaafdheid en de wisselwerking op verschillende niveaus.

In onderstaand filmpje geven we uitleg over de HB-cirkel van ontwikkeling©.