‘Veel voelen en veel denken….dat is intens!’

Het woord ‘intens’ is misschien wel het meest passende woord bij zowel de cognitieve als sensitieve vermogens van een hoogbegaafd persoon.

Hoogbegaafd en hoogsensitief

Bij HB-trainingen gaan we uit van de combinatie van hoogbegaafdheid met hoogsensitiviteit. Deze combinatie hoeft niet voor iedereen te gelden. Wij zien in onze praktijk echter heel vaak dat hoogbegaafdheid samengaat met hoogsensitiviteit. Daarom richten we ons op deze combinatie.

Behoefte aan complexiteit

Aan de ene kant hebben snelle intuïtieve denkers, zoals we hoogbegaafde personen ook wel noemen, behoefte aan complexiteit. Zaken die zij als eenvoudig beschouwen worden snel als saai ervaren. Complexiteit is interessant. Met hun snelle manier van denken leggen ze van nature verbanden en zien patronen in een grote hoeveelheid informatie.

In het werk merk je dit bijvoorbeeld door de behoefte aan een grote scope, veel diepgang en afwisseling.

Gevoeliger zenuwstelsel

Aan de andere kant is er sprake van een in aanleg gevoeliger zenuwstelsel. De signalen die via de zintuigen – en ook via de eigen emoties en gedachten – binnenkomen, worden sneller en dieper verwerkt in de hersenen én in meer hersengebieden. Hierdoor zijn snelle intuïtieve denkers gevoelig voor sfeer en spanningen, voor emoties bij anderen en bij zichzelf, merken zij subtiele signalen eerder op en zijn ze gevoelig voor overprikkeling.

Verwerking en risico op burn-out en bore-out

Je kunt je voorstellen dat het brein bij zoveel activiteit meer verwerkingstijd nodig heeft. Aan de ene kant is er behoefte aan veel (cognitieve)  input, en aan de andere kant zijn de hersenen bezig met het verwerken van alle cognitieve én zintuigelijke input.

Mensen die geen hoogbegaafde en hoogsensitieve aanleg hebben, hebben onder normale omstandigheden meestal niet veel moeite hun balans te bewaren. Zij zijn niet zo snel overprikkeld, en hebben ook minder behoefte aan veel complexe informatie.

Snelle intuïtieve denkers moeten, vanwege hun aanleg, meer moeite doen om hun balans te bewaren. Het risico bestaat dat zij onvoldoende verwerkingstijd nemen en langdurig overprikkeld raken. Dit kan leiden tot een burn-out.

De andere kant kan ook sneller optreden: onderprikkeling door te weinig uitdaging  kan leiden tot een bore-out.

Hoogbegaafden zullen vanwege hun aanleg meer dan anderen vaardig worden in het balanceren tussen te veel en te weinig. Wij noemen dit ‘levenskunst’! De evenwichtsbalk staat hiervoor symbool in onderstaande afbeelding.

balanceren is een levenskunst bij hoogbegaafdheid

Herken je dit?

Herken je dit bij jezelf, of bij mensen in je omgeving?
Wil de ‘levenskunst’ van balanceren leren, waardoor je beter kunt  omgaan met de combinatie van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit? Kijk dan eens wat onze trainingen te bieden hebben.

Wil je eerst meer horen over de combinatie van hoogbegaafdheid met hoogsensitiviteit? Dan kun je hier de video kijken van de presentatie van Marga Spaanjaars over dit onderwerp.

naar trainingen hoogbegaafdheid

Artikelen

Hoe denken hoogbegaafden?

Het denken van hoogbegaafden gaat anders dan bij de meeste mensen. Wij gebruiken ook wel de term snelle intuïtieve denker bij hoogbegaafdheid. Daarmee geven we aan dat het denken snel gaat en dat er veel wordt geassocieerd en vaak verbanden worden gelegd op bewust én...

Als je anders bent

Over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij hoogbegaafden Een paar jaar geleden schreef ik het gedicht ‘als je anders bent’. Ik heb nooit gedichten geschreven, maar dit vloeide zomaar uit mijn pen. En het voelt nog steeds als kloppend. Want ‘anders zijn’ is een essentieel...