Als je ‘anders’ bent, maakt dat je dan tot een slachtoffer?

Sinds de lancering van onze HB-cirkel van ontwikkeling en sinds onze training The First Step online staat, krijgen we allerlei vragen binnen.

Eén van die vragen ging over een basisbegrip in ons aanbod en dat is het gevoel van anders zijn. Kennelijk kan daarmee de indruk gewekt worden dat ‘anders-zijn’ je tot een soort slachtoffer maakt. Wat uiteraard niet onze insteek is.

Wat wij wel belangrijk vinden: de snelle intuïtieve denker zoals wij die kennen, heeft vaak al haar of zijn hele leven het gevoel er niet helemaal bij te horen. Hoogbegaafdheid gaat over veel meer  dan over je IQ, in feite betreft het je hele wezen, je hele ‘zijn’. En dat dan ook nog eens in voortdurende interactie met je omgeving. Die omgeving is grotendeels wel een gemiddelde en zal jou dus waarschijnlijk ook benaderen als één van hen. Maar op een aantal aspecten past die benadering niet bij jou en dat voel je!

Dus zijn er twee dingen aan de hand: je bént anders en je voelt je anders. Dat kan tot gevolg hebben dat je niet krijgt wat je nodig hebt. Sociaal-emotioneel, qua aangeboden leerstof en leeromgeving, qua werkomgeving etc etc. Waar jij dan weer op reageert vanuit hoe dat voelt voor jou. Zo ontstaan soms interacties waar niemand echt blij van wordt. En dan word je soms geconfronteerd met ervaringen die verre van prettig zijn en waarvan je gaat geloven dat je er weinig invloed op hebt. Dit kan ertoe leiden dat je jezelf gaat zien als een soort slachtoffer. Een slachtoffer van de omstandigheden en soms ook van ‘de anderen’. In extreme gevallen – bv pestgedrag op school – klopt dat ook.

Dat betekent echter niet dat het anders zijn op zich je tot een slachtoffer maakt. Tenslotte ben je ook niet per definitie een slachtoffer als je – bijvoorbeeld – rood haar hebt.

De clou is vooral de manier waarop je zelf omgaat met het feit dat je niet gemiddeld bent. Probeer je je aan te passen? Geen rood haar te hebben? Of accepteer en waardeer je jezelf zoals je bent?

Om als een sterke, autonome, authentieke snelle intuïtieve denker door het leven te gaan, kun je inzetten op het heel goed leren kennen van jezelf. Begrijpen waarom je reageert zoals je reageert. Weten wat jouw eigenschappen zijn en hoe je die kan inzetten om echt te floreren als wie je bent.

Dus wat heb je vooral nodig?

  • Inzicht in jouw eigen vorm van hoogbegaafd zijn.
  • Onvoorwaardelijke (h)erkenning van jezelf als snelle intuïtieve denker.
  • Zo compleet mogelijke kennis van jezelf. Zowel van je persoonlijke eigenschappen – naast je hoogbegaafdheid – als van je (emotionele) binnenwereld.
  • Vaardigheden om dat alles in interactie met je omgeving tot uitdrukking te brengen. Op een manier waar jij gelukkig van wordt en je omgeving ook.

Onze oproep aan iedereen die dit leest: ga ervoor! Duik in jezelf, zoek uit hoe de wereld werkt voor jou en zorg dat jouw waardevolle bijdrage aan die wereld niet verloren gaat, maar een nieuwe unieke kleur toevoegt aan de veelheid van kleuren die ons menselijk samenzijn kenmerkt.

Arja Roozemond

naar trainingen hoogbegaafdheid

Artikelen

Hoe denken hoogbegaafden?

Het denken van hoogbegaafden gaat anders dan bij de meeste mensen. Wij gebruiken ook wel de term snelle intuïtieve denker bij hoogbegaafdheid. Daarmee geven we aan dat het denken snel gaat en dat er veel wordt geassocieerd en vaak verbanden worden gelegd op bewust én...

Als je anders bent

Over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij hoogbegaafden Een paar jaar geleden schreef ik het gedicht ‘als je anders bent’. Ik heb nooit gedichten geschreven, maar dit vloeide zomaar uit mijn pen. En het voelt nog steeds als kloppend. Want ‘anders zijn’ is een essentieel...