Uitzonderlijk Talent – Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogelsdoor Frans Corten

“Si un oiseau qui chante savait dire ce qu’il chante, pourqoui il chante et en quoi il chante, il ne chanterait pas.”- Paul Valéry

Als een vogel precies kon zeggen wat hij zingt, waarom hij zingt en wat het in hem is dat zingt, zou hij niet meer zingen. De Franse poëet, essayist en filosoof Paul Valéry (1871 – 1945) typeert met dit citaat voor mij waar het in leven om gaat; een eigen (en zinnige) maat.

‘Herken je de zang, dan ken je de vogel’ vangt mijn oog op een lege bladzij. Innerlijk vraag ik me af: “is dit een boek voor mij of draai ik ermee om de hete brij?”. De titel Uitzonderlijk Talent resoneert. De kaft oogt voor mij ietwat verweerd. Corten schreef deze gids voor uitzonderlijke talenten om hun weg te vinden in hun loopbaan of werk. Zelf is hij daarbinnen in zijn carrière reeds sterk. Corten hoopt aan de hand van inzichten, ervaringen van cliënten en vakgenoten de hoog intelligente of hoogbegaafde volwassene zich met zichzelf te laten verbinden en door beeldspraak zich te kunnen (her)vinden.

Met het hanteren van de term “Vreemde Vogels” en opvallend luchtige tekeningen typeert Corten een groep mensen waarop hij doelt. ‘Uitzonderlijk talent’ is volgens hem altijd ergens op gestoeld. In deze gids spreekt Corten tot de uitzonderlijke talenten door sympathieke voorbeelden en methoden. Bovendien deelt hij zinnige definities, tabellen en tips die kunnen inspireren bij noden.

Met de titel van een paragraaf ‘de balans komt nauw’ expliciteert Corten dat het zowel in de persoonlijke als professionele ontwikkeling draait om jou.

Corten heeft prachtig en precies verwoord wat een vreemde vogel nodig heeft om te leren en zijn natuurlijk habitat te eren. Hij nodigt je uit tot herkenning en erkenning door te laten voelen en zien dat een vreemde vogel anders fluit. Daarmee is het een start, maar is de persoonlijke ontwikkeling nog niet uit.

Uitzonderlijk talent biedt de lezer een handleiding om het uitzonderlijke zelf te herkennen èn serieus te nemen. Hoe ik dat heb gedaan is beginnen bij de achterkant waar ik snel ben aanbeland. In het opnieuw framen is dit boek slechts een leidraad. Volgens mij ging het meer om de metterdaad.

Persoonlijk heeft het boek voor mij geen nieuwe inzichten opgeleverd. Hoewel de gids praktisch handzaam is, bleek het voor mij te veel aan het oppervlak. Ik zou het er af en toe bij kunnen pakken om herinnerd te worden ‘voor het gemak’. 

Recensent Limke Schopman

Limke creëert en leert. Limke puzzelt met woorden, is associatief in het vinden van akkoorden. Ze schrijft vanuit ritme en rijm wanneer ze recenseert, reflecteert en de door haar waargenomen essentie eert. ‘Niets is wat het lijkt – dichten verdiept èn verrijkt’.