Geweldloos  communiceren, hoe doe je dat? – Marshall B. Rosenberg

Begrip – Begrijpen – Begrepen worden. Wat maakt jou? Wat begrijp ik? Hoezo ervaar ik geen ‘hit’? Voor mij was het lang een zogenoemde ‘sikkepit’. Communicatie: ik begreep er geen snars van en als ik al dacht te begrijpen dat ik het begreep, dacht ik hoe dan? Wat doe ik, dat begrip tonen zo vanzelfsprekend is voor mij, dat maakt dat ik begrijp dat mij begrijpen niet kan?

Geweldloos Communiceren (Rosenberg, M.B.) helpt om te stoppen met denken over het denken wanneer er door het lezen van dit boek ruimte komt om naar jezelf te wenken. Het boek helpt om te leren herkennen wat er binnenin jou leeft èn hoe een mens communicatie beleeft. De gesprekstechnieken focussen op het oplossen van conflict en onvermogen, waardoor de vaak ‘heersende’ negatieve toon in taal kan worden omgebogen. Rosenberg heeft zijn leven gewijd aan de invloed van taal, en doet hiervan in dit boek op een ontwapende, doeltreffende en verbindende manier ‘verhaal’. De ondertitel doet eer aan en dit boek is een eyeopener voor hen die in de communicatie in eigen kracht én gelijkwaardige positie, in contact met de ander wil staan.

Zeker voor de hoogbegaafde of hoogsensitieve “eenling” een hanteerbaar ding. Wie leeft met het idee de ‘wereld op zijn schouders te dragen’ of verlangt naar ‘ruimte in te nemen’ kan zichzelf door middel van taal leren ondersteunen en uitdagen, èn daarmee meer (van) zichzelf uitdragen. Rosenbergs benaderingswijze is toepasselijk omdat hij de taal ‘doorziet’, terminologie begrijpelijk maakt, concrete gespreksvaardigheidstechnieken aanreikt en het luchtig houdt. Geweldloze communicatie wordt door Rosenberg ontvouwd en van meerdere kanten beschouwd.

Begrip – Begrijpen – Begrepen worden. Het is iets van ‘jou’, èn het is iets van ‘ik’. Geweldloze Communicatie maakt het complexe in de dynamiek met één model simpel. De principes zijn dienend voor ieder mens die communicatie met zichzelf èn de ander oordeelloos wil onderzoeken.

Voor wie aan de slag wil of aan de slag wil blijven met verbindend communiceren, bewuster wil zijn en worden van begrip en (in)zicht wil in menselijke gewoontes, is het lezen van dit boek een mooie manier om te leren. Persoonlijk heeft het me geholpen om te begrijpen dat ik deed wat ik deed, ten koste van mezelf, èn dat ik daaronder leed. Ik heb geleerd dat empathie bij mezelf begint en dat ik een eigen aandeel heb in hoe ik mij wel of niet met de ander verbind. Waar ik gewend was mezelf te kleineren, kan ik na het lezen van dit boek moed opbrengen om mijn eigen en anders’ behoeften in de communicatie te attenderen. Geweldloos communiceren is geen oplossing per sé, maar biedt inzicht in en praktische oefeningen ter verruiming van de innerlijke belevingswereld; menselijk wel en wee.

Impact begint bij communicatie met tact. Het boek is een laagdrempelige manier om een start te maken en hiermee vertrouwd te raken. Voel je de behoefte, zoek dan zeker een vertrouwenspersoon, coach of lotgenoten. Door te delen groeit vertrouwen en voel je je uiteindelijk minder onzeker of opgesloten. Een boek dat is aan te raden voor iedereen; communiceren doe je namelijk nooit alleen. Specifiek voor mensen die moeite hebben met het vinden van aansluiting en verlangen naar gelijkwaardigheid in contact, heeft dit boek impact.

Recensent Limke Schopman

Limke creëert en leert. Limke puzzelt met woorden, is associatief in het vinden van akkoorden. Ze schrijft vanuit ritme en rijm wanneer ze recenseert, reflecteert en de door haar waargenomen essentie eert. ‘Niets is wat het lijkt – dichten verdiept èn verrijkt’.

Artikelen

Hoe denken hoogbegaafden?

Het denken van hoogbegaafden gaat anders dan bij de meeste mensen. Wij gebruiken ook wel de term snelle intuïtieve denker bij hoogbegaafdheid. Daarmee geven we aan dat het denken snel gaat en dat er veel wordt geassocieerd en vaak verbanden worden gelegd op bewust én...

Als je anders bent

Over zelfbeeld en zelfvertrouwen bij hoogbegaafden Een paar jaar geleden schreef ik het gedicht ‘als je anders bent’. Ik heb nooit gedichten geschreven, maar dit vloeide zomaar uit mijn pen. En het voelt nog steeds als kloppend. Want ‘anders zijn’ is een essentieel...